2percenta.png
-------------
GS42-obalka1x-small.png


 

Aktuality

Ministerstvo vnútra 26. 2. 2015  predložilo na pripomienkovanie návrh zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a o spravodajských službách).

SOIT navrhované znenie považuje za zlé. Preto sme sa pridali k vypracovaniu hromadnej pripomienky, ktorá podľa nás na rozdiel od návrhu posúva postavenie spravodajských služieb do pozície, ktorá je bežná v západných demokratických krajinách. 

Pripomienku možno podporiť v kampani na changenet.sk  do 19.marca 2015. Potrebujeme zozbierať minimálne 500 podpisov.
Čitať viac >
 
Základným cieľom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie je aktívna podpora tvorby, používania a šírenia slobodného a otvoreného softvéru, otvorených štandardov a otvoreného obsahu. V tejto činnosti nás môžete podporiť tak, že nám poukážete 2 % zo svojich daní. Vaše peniaze SOIT použije na vzdelávacie účely - na organizovanie odborných seminárov a školení pre učiteľov, tvorbu a vydávanie učebných materiálov a ďalšie.
Čitať viac >
 

Cez víkend 14. - 15. marca 2015 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutočnil OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom.

Čitať viac >
 

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

Čitať viac >
 

Cez predĺžený víkend 17. - 18. novembra 2014 (nedeľa, pondelok) sa v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akcia je otvorená pre všetkých záujemcov, bez potreby registrácie.

Čitať viac >
 
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) v r. 2014 zorganizovala s podporou Nadácie Orange sériu akcií pre učiteľov o používaní otvoreného softvéru na školách s názvom Deň otvoreného softvéru v škole. Uskutočnili sa po tri víkendové stretnutia v západnej, strednej a východnej časti Slovenska, dvojdňová akcia "Učiteľské dni" v Žiline, kurz programovania v Jazyku Python a ďalšie. Súčasťou stretnutí boli prednášky, praktické ukážky, možnosť si softvér vyskúšať a vzájomne si odovzdávať skúsenosti.
Čitať viac >
 

(tlačová správa SOIT)

28. septembra 2014 oslávi svoje štvrté narodeniny kancelársky balík LibreOffice. Zhruba k tomuto dňu bola zverejnená verzia 4.3.2.2, ale nezaháľala ani slovenská komunita jeho používateľov. Malý kúsok pred dokončením je preklad príručky Začíname s LibreOffice, ktorého autormi sú členovia Spoločnosti pre otvorené informačné technológie a niekoľkočlenná skupina ďalších priaznivcov LibreOffice. Ide o 400 stranovú príručku určenú najmä pre nových používateľov, ktorá pokrýva základy práce s piatimi komponentami LibreOffice: Writer, Calc, Impress, Draw, Base a Math. Kniha je voľne dostupná na stránke https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications/sk, pričom sa po úplnom dokončení prekladu zvažuje aj o vydaní tlačenej verzie. Samotný program LibreOffice si v slovenskej lokalizácii možno stiahnuť na stránke http://sk.libreoffice.org.

Čitať viac >
 

Cez víkend 12. a 13. júla 2014 sa v Bratislave a Brne uskutočnila akcia Open Scraper Challenge (OSC), ktorú organizovala SOIT v spolupráci s iniciatívou OpenData.sk. Išlo už o jej druhé opakovanie.

Účastníci akcie sa popasovali s viacerými zdrojmi údajov, ktoré sú dostupné na českom a slovenskom webe a vytvorili z nich štruktúrované data sety

Čitať viac >
 

Návrh týchto zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky výrazne kopíruje návrh novely zákona z roku 2012, ktorý bol po predložení mnohých pripomienok stiahnutý z legislatívneho procesu. Pravdepodobne máte v pamäti aj našu hromadnú pripomienku k tejto novele. Napriek úspešnému vyriešeniu viacerých otázok na rozporovom konaní v decembri 2012 súčasný návrh sa naďalej snaží obmedzovať používateľov dát, klásť neprimerané požiadavky na kartografov a vydavateľov a napriek prísľubu ÚGKK, že „bude opäť priestor na spoločné rokovania ešte pred predložením návrhu zákona do pripomienkového konania“ sa takáto diskusia pre nečinnosť ÚGKK neuskutočnila.

Ak sa vám tieto návrhy a postoj orgánov k verejnosti nepáčia, tak ako nám, do 3.4.2014 podpíšte hromadnú pripomienku na changenet.sk

Čitať viac >
 
Cez víkend 8. - 9. marca 2014 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akcia je otvorená pre všetkých záujemcov, bez potreby registrácie. Detaily budú zverejnené neskôr.

Viac: program (krátka verzia, dlhá verzia), miesto akcie a dostupnosť, ubytovanie, pomoc pri propagácii
Čitať viac >
 
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30