Aktuality

Cez víkend 17. a 18. júna 2017 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutočnil štvrtý ročník prednáškového podujatia OpenSource víkend, ktoré bolo venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom.

Čitať viac >
 

SOIT sa v nedávnych rokoch aktívne podieľalo na práci Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy Ministerstva financií SR a jej pracovných skupinách. Zúčastnili sme sa desiatok stretnutí pracovných skupín Komisie a pri práci na návrhu znenia štandardov či ich testovaní sme strávili stovky hodín. Po posledných parlamentných voľbách prešla zodpovednosť za štandardy z Ministerstva financií na novovytvorený Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII). Opäť budeme pri tom, tentokrát už v spolupráci so slovensko.digital.

Čitať viac >
 

Cez víkend 22. - 23. októbra 2016 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice uskutoční OSS víkend - popularizačné prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam, otvoreným štandardom a otvorenému vzdelávaniu. Odznie 14 prednášok a uskutočnia sa dva workshopy (Arduino a bash). Sprievodnou akciou bude certifikačná skúška LPI zo znalostí používania alebo administrácie GNU/Linux za zníženú cenu. 

Čitať viac >
 

Cez víkend 9. a 10. apríla 2016 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutočnil tretí ročník prednáškového podujatia OpenSource víkend, ktoré bolo venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Odznelo 27 prednášok a workshopov: program Videozáznam je dostupný v kanáli SOIT na YouTube. Dostupný je aj záznam z panelovej diskusie Profesionálne použitie open source softvéru.

Čitať viac >
 

Cez víkend 10. - 11. októbra 2015 sa v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutoční OpenSource víkend - popularizačné prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akcia je otvorená pre všetkých záujemcov bez potreby registrácie.

Čitať viac >
 
Pozývame Vás na ďalší ročník akcie Open Scraper Challenge, ktorá sa uskutoční cez víkend 10. - 11. októbra 2015 v rámci celoeurópskej akcie codeweek. Cieľom bude analyzovať údaje z rôznych verejne dostupných zdrojov a transformovať ich do štruktúrovanej formy, čím sa sprístupnia na ďalšie použitie.

Nájdi v sebe geeka a pridaj sa k nám!

Čitať viac >
 

Ministerstvo financií napriek rozsiahlej verejnej kritike spred troch rokov [1] opätovne v júni 2015 predĺžilo o ďalšie tri roky [2, 3] povinné plošné platby za nové verzie softvéru od spoločnosti Microsoft cez zmluvu MS EA pre všetky počítače štátnej správy, a to bez prisľúbeného vypracovania a zverejnenia analýz skutočných potrieb, efektívnosti platieb a porovnania iných možností bežne uplatňovaných v zahraničí. V roku 2012 pritom ministerstvo verejne vyhlásilo, že bude analyzovať možnosti prechodu na konkurenčné programy [1].

Štát pritom už trvalé licencie na softvér od spoločnosti Microsoft vlastní a má garantované bezplatné bezpečnostné aktualizácie do roku 2023. Prechod na nové verzie na významnej časti počítačov pritom dlhodobo nevyužíva, čiže dlhodobo sa platí za to, čo štát nepotrebuje. MF SR zmluvy [2, 3] o predĺžení podpísalo bez verejného pripomienkového konania, ktoré pred predĺžením nákupov vždy počas posledných 10 rokov uskutočňovalo. Neuskutočnilo ani odbornú diskusiu k možnostiam odstránenia problémov doterajšej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, o ktorú zástupcovia verejnosti žiadali.

Po podpise týchto zmlúv MF SR v júni 2015 prekvapivo vyhlásilo verejnú súťaž [4] pre distribútorov produktov spoločnosti Microsoft na novú zmluvu pre už zazmluvnené počítače štátnej správy na ďalšie 4 roky. Pôvodné znenie podmienok MF SR však následne po niekoľkých dňoch zmenilo s odôvodnením, že sú v rozpore s obvyklými zmluvami so spoločnosťou Microsoft [5]. Vypustilo tak aj požiadavky, ktoré aspoň čiastočne mohli obmedziť zbytočné nákupy.

MF SR tiež bez akéhokoľvek vysvetlenia už od júna 2013 nezvoláva svoju pracovnú podskupinu pre open source softvér, ktorej členovia MF SR poverili vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti a materiálu na rokovanie vlády. Tieto však neboli členom podskupiny a ani verejnosti sprístupnené.

Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti a Spoločnosť pre otvorené informačné technológie vyzývajú Ministerstvo financií SR na začatie serióznej odbornej diskusie a na vypracovanie a zverejnenie analýzy skutočných potrieb softvéru pre všetky počítače štátnej správy a porovnania iných možností bežne uplatňovaných v zahraničí, vrátane osobitnej analýzy na využitie open source softvéru, tak aby budúce rozhodnutia boli vykonané na základe odborných podkladov.

SOIT ďakuje Štefanovi Szilvovi, odborníkovi na problematiku IT v štátnej správe,  za významnú pomoc pri formulácii textu a pri zbere podkladov.

Čitať viac >
 

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity organizuje tento rok už siedmy ročník konferencie
OSSConf 2015
Konferencia sa, tak ako každý rok, uskutoční v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky v Žiline, tento rok v termíne  1. júla – 3. júla 2015 

Čitať viac >
 

V rámci ďalšieho ročníka súťaže ReŠtart Slovensko sa o podporu v nedávnej minulosti uchádzal aj projekt Chcemvediet.sk. Jeho cieľom je vytvoriť portál, ktorý občanom uľahčí podávanie žiadostí v zmysle Zákona o o slobodnom prístupe k informáciám.

Čitať viac >
 

Ministerstvo vnútra 26. 2. 2015  predložilo na pripomienkovanie návrh zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a o spravodajských službách).

SOIT navrhované znenie považuje za zlé. Preto sme sa pridali k vypracovaniu hromadnej pripomienky, ktorá podľa nás na rozdiel od návrhu posúva postavenie spravodajských služieb do pozície, ktorá je bežná v západných demokratických krajinách. 

Pripomienku možno podporiť v kampani na changenet.sk  do 19.marca 2015. Potrebujeme zozbierať minimálne 500 podpisov.
Čitať viac >
 
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30