Cena SOIT a Liberixu za študentské práce 2011

Po vyhlásení laureátov Ceny SOIT a Liberixu za rok 2010 za najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami (OIT), SOIT a Liberix vypisujú súťaž o Cenu pre rok 2011. Cieľom súťaže je stimulovať záujem o používanie OIT na školách, pretože sú to práve školy, na ktorých je propagácia progresívnych technológií najúčinnejšia. Vypísaním Ceny chcú organizátori vysloviť uznanie pedagógom, ktorí sa touto formou venujú propagácii OIT.

Cieľovou skupinou sú slovenské a české univerzity so zameraním najmä na informačné technológie. Okrem diplomu budú laureáti Ceny, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, odmenení aj vecnou cenou, a to rovnako študent, ako aj vedúci práce.

Cena SOIT a Liberixu bude laureátom udelená na odbornej konferencii Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, ktorá sa uskutoční v Žiline začiatkom júla 2011.
.
Podmienky účasti

  • Cena SOIT a Liberixu je za rovnakých podmienok prístupná pre účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky.
  • Zasielať možno len práce obhájené v r. 2008 a novšie.
  • Autor práce súhlasí so zverejnením práce na stránke http://sospreskoly.org/studentske_prace. Práca môže byť na stránku umiestnená pred vyjadrením výboru ceny.
  • Text práce vo formáte pdf, doplnený o posudok vedúceho práce a oponenta (ak je k dispozícii) treba zaslať podľa šablóny na adresu cena@soit.sk predbežne do konca mája 2011.
  • Práce sa prijímajú v slovenčine, češtine a  v angličtine


Šablóna pre zaslanie práce

Meno a email študenta:

Názov práce:

Meno a email školiteľa:

Škola:

Rok obhájenia:

Anotácia:

Posudky a vlastnú prácu možno pripojiť, alebo treba uviesť odkaz.

Publikované 05.04.2010
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31