Tlačová správa: Hromadná pripomienka proti cenzúre internetu v SR

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania návrh Zákona o hazardných hrách, ktorý zavádza novú povinnosť pre poskytovateľov pripojenia k Internetu: blokovať prístup k internetovým stránkam "zakázaných ponúk" podľa zoznamu, ktorý bude vytvárať Daňový úrad Bratislava. Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) to vníma ako zavedenie cenzúry Internetu neprípustným spôsobom a prostredníctvom hromadnej pripomienky žiada blokovanie zo zákona vypustiť. Hromadnú pripomienku za necelých 24 hodín podporilo viac ako 500 ľudí.

"Povaha blokovaného obsahu (v tomto prípade hazardné hry) nie je podstatná. Podstata tkvie v ústavnom práve voľného prístupu k informáciam. Tento krok by zaviedol možnosť blokovania internetového obsahu na celoštátnej úrovni, podobné tomu, ktoré sa využíva napríklad v Číne a v iných autoritatívnych režimoch na zabránenie obyvateľstvu v prístupe k takzvanému "nevhodnému obsahu". Prijatie tejto novely by v konečnom dôsledku znamenalo, že by politicky riadená organizácia, ktorou Daňový úrad je, mala kontrolu nad zoznamom internetových stránok, ktoré by boli poskytovatelia internetového pripojenia zo zákona povinní blokovať.", tvrdí Marek Mahut, predseda SOIT.

Táto novela zákona je tiež zarážajúca z viacerých ďalších dôvodov. Jednak preto, že k takémuto návrhu prichádza po nedávno vydanom stanovisku 41 krajín sveta za uznanie práva na slobodný prístup k internetu, ďalej vzhľadom na nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu proti povinnému blokovaniu webových stránok, a taktiež vzhľadom na existujúce štúdie o neúčinnosti a zneužívaní blokovania napríklad aj na politické účely. Obdobná úprava zákona o hazardných hrách bola nedávno odmietnutá aj v Českej republike, pričom ako dôvod viacerí politici uvádzali práve technickú neúčinnosť blokovania a odmietanie cenzúry.

"Škandalózne sú aj čisto ekonomické dôvody pre zavedenie cenzúry. Podľa odôvodnenia návrhu sú obmedzenia potrebné lebo zahraniční prevádzkovatelia majú "jednoznačnú konkurenčnú výhodu" oproti slovenským. S takýmto prístupom nabudúce budú chcieť blokovať ponuky hotelov s výhľadom na more...", dodal Ľubor Illek, člen výkonného výboru SOIT. 

Ďalšie podrobnosti na:
http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-doma/2011-09-10/139-danovy-urad-bratislava-bude-moct-cenzurovat-vas-internet

Pre viac informácií kontaktujte prosím press@soit.sk.

Publikované 12.09.2011
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31