2percenta.png
-------------
GS42-obalka1x-small.png


 

Aktuality

Na základe rozhodnutia talianskej vlády je slobodný a otvorený softvér (ďalej len slobodný softvér) povinne preferovanou voľbou pre orgány verejnej správy. V dokumente, ktorý bol zverejnený 8. 1. 2014, Talianska digitálna agentúra vydala pravidlá, podľa ktorých všetky vládne organizácie v krajine musia preferovať použitie slobodného a otvoreného softvéru pred nákupom licencií pre proprietárne programy.

Čitať viac >
 

LPI (Linux Professional Institute) je celosvetovo pôsobiaca organizácia podporujúca vzdelávanie IT profesionálov. LPI poskytuje hodnotnú certifikáciu znalostí zo správy operačného systému GNU/Linux. Aj Slovensko má certifikovaných linuxových profesionálov. Aby ich bolo viac a svet o nich vedel, SOIT začína spoluprácu so zastúpením LPI pre strednú Európu a pripravuje súvisiace vzdelávacie akcie pre rok 2014.

Čitať viac >
 

Švédska vláda, všetkých dvadsať švédskych územných regiónov a a takmer tri štvrtiny z celkového počtu švédskych obcí sa zapojilo do dohody o obstarávaní open source softvéru v štátnej správe. Päť dodávateľov otvorených riešení medzi sebou súťažia o štátne zákazky. Táto rámcová dohoda je prvou svojho druhu v celej Európskej únií.

Čitať viac >
 

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie a Liberix po štvrtýkrát vypisujú súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami (OIT) pre rok 2013.

Čitať viac >
 

Od utorka 2. júla do štvrtka 4. júla 2013 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity uskutoční v poradí už piata, jubilejná, konferencia OSSConf 2013 (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach)

Tešíme sa na vašu účasť.

Čitať viac >
 

Holandská vláda ohlásila v mene boja proti počítačovej kriminalite plán rozšíriť policajné právomoci.

Návrh predložil holandský minister spravodlivosti Ivo Opstelten a chce ním reagovať na rýchle zmeny v technológiach, na ktoré už starý zákon nestačí. Problém pre policajné vyšetrovanie predstavuje hlavne šifrovaná komunikácia, dáta v cloude a zahraničné servery.

V prospech navrhovanej zmeny zákona argumentuje obvyklými strašiakmi, akými sú detská pornografia a terorizmus, ako aj boj proti botnetom využívaným napríklad na DDos útoky, či rozosielanie spamu.

Čitať viac >
 

Ministerstvo financií SR predložilo 7.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci (tzv. zákon o e-Governmente).

Čitať viac >
 

Konferencie OSSConf sú len raz v roku. Myslíme si, že okrem nich by sme sa mohli stretávať aj na neformálnejších podujatiach - a to sú tie OSS víkendy. Viac sa dozviete na ossconf.soit.sk.

Čitať viac >
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) predložil 23. októbra 2012 na medzirezortné pripomienkové konanie novelu Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z.z. (ďalej len „zákon“), ku ktorej bola iniciovaná hromadná pripomienka. My, zástupcovia verejnosti pre hromadnú pripomienku, teraz prinášame kompletnú informáciu o celom priebehu a výsledkoch, ktoré súvisia s touto aktivitou.

Čitať viac >
 

Zhromaždenie členov SOIT sa uskutoční 10. februára 2013 od 15h na ŽU v Žiline.

Čitať viac >
 
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31