GS42-obalka1x-small.png


 

Aktuality

Cez víkend 12. a 13. júla 2014 sa v Bratislave a Brne uskutočnila akcia Open Scraper Challenge (OSC), ktorú organizovala SOIT v spolupráci s iniciatívou OpenData.sk. Išlo už o jej druhé opakovanie.

Účastníci akcie sa popasovali s viacerými zdrojmi údajov, ktoré sú dostupné na českom a slovenskom webe a vytvorili z nich štruktúrované data sety

Čitať viac >
 

Návrh týchto zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky výrazne kopíruje návrh novely zákona z roku 2012, ktorý bol po predložení mnohých pripomienok stiahnutý z legislatívneho procesu. Pravdepodobne máte v pamäti aj našu hromadnú pripomienku k tejto novele. Napriek úspešnému vyriešeniu viacerých otázok na rozporovom konaní v decembri 2012 súčasný návrh sa naďalej snaží obmedzovať používateľov dát, klásť neprimerané požiadavky na kartografov a vydavateľov a napriek prísľubu ÚGKK, že „bude opäť priestor na spoločné rokovania ešte pred predložením návrhu zákona do pripomienkového konania“ sa takáto diskusia pre nečinnosť ÚGKK neuskutočnila.

Ak sa vám tieto návrhy a postoj orgánov k verejnosti nepáčia, tak ako nám, do 3.4.2014 podpíšte hromadnú pripomienku na changenet.sk

Čitať viac >
 
Cez víkend 8. - 9. marca 2014 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akcia je otvorená pre všetkých záujemcov, bez potreby registrácie. Detaily budú zverejnené neskôr.

Viac: program (krátka verzia, dlhá verzia), miesto akcie a dostupnosť, ubytovanie, pomoc pri propagácii
Čitať viac >
 

Na základe rozhodnutia talianskej vlády je slobodný a otvorený softvér (ďalej len slobodný softvér) povinne preferovanou voľbou pre orgány verejnej správy. V dokumente, ktorý bol zverejnený 8. 1. 2014, Talianska digitálna agentúra vydala pravidlá, podľa ktorých všetky vládne organizácie v krajine musia preferovať použitie slobodného a otvoreného softvéru pred nákupom licencií pre proprietárne programy.

Čitať viac >
 

LPI (Linux Professional Institute) je celosvetovo pôsobiaca organizácia podporujúca vzdelávanie IT profesionálov. LPI poskytuje hodnotnú certifikáciu znalostí zo správy operačného systému GNU/Linux. Aj Slovensko má certifikovaných linuxových profesionálov. Aby ich bolo viac a svet o nich vedel, SOIT začína spoluprácu so zastúpením LPI pre strednú Európu a pripravuje súvisiace vzdelávacie akcie pre rok 2014.

Čitať viac >
 

Švédska vláda, všetkých dvadsať švédskych územných regiónov a a takmer tri štvrtiny z celkového počtu švédskych obcí sa zapojilo do dohody o obstarávaní open source softvéru v štátnej správe. Päť dodávateľov otvorených riešení medzi sebou súťažia o štátne zákazky. Táto rámcová dohoda je prvou svojho druhu v celej Európskej únií.

Čitať viac >
 

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie a Liberix po štvrtýkrát vypisujú súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami (OIT) pre rok 2013.

Čitať viac >
 

Od utorka 2. júla do štvrtka 4. júla 2013 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity uskutoční v poradí už piata, jubilejná, konferencia OSSConf 2013 (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach)

Tešíme sa na vašu účasť.

Čitať viac >
 

Holandská vláda ohlásila v mene boja proti počítačovej kriminalite plán rozšíriť policajné právomoci.

Návrh predložil holandský minister spravodlivosti Ivo Opstelten a chce ním reagovať na rýchle zmeny v technológiach, na ktoré už starý zákon nestačí. Problém pre policajné vyšetrovanie predstavuje hlavne šifrovaná komunikácia, dáta v cloude a zahraničné servery.

V prospech navrhovanej zmeny zákona argumentuje obvyklými strašiakmi, akými sú detská pornografia a terorizmus, ako aj boj proti botnetom využívaným napríklad na DDos útoky, či rozosielanie spamu.

Čitať viac >
 

Ministerstvo financií SR predložilo 7.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci (tzv. zákon o e-Governmente).

Čitať viac >
 
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31