Dve voľne dostupné

učebnice pod CC licenciou

b1.png b2.png
Autor: Martin Šechný (viac)
                  obalka-husovec.png
M. Husovec: Zodpovednosť na Internete

 

Aktuality

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie a Liberix po štvrtýkrát vypisujú súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami (OIT) pre rok 2013.

Čitať viac >
 

Od utorka 2. júla do štvrtka 4. júla 2013 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity uskutoční v poradí už piata, jubilejná, konferencia OSSConf 2013 (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach)

Tešíme sa na vašu účasť.

Čitať viac >
 

Holandská vláda ohlásila v mene boja proti počítačovej kriminalite plán rozšíriť policajné právomoci.

Návrh predložil holandský minister spravodlivosti Ivo Opstelten a chce ním reagovať na rýchle zmeny v technológiach, na ktoré už starý zákon nestačí. Problém pre policajné vyšetrovanie predstavuje hlavne šifrovaná komunikácia, dáta v cloude a zahraničné servery.

V prospech navrhovanej zmeny zákona argumentuje obvyklými strašiakmi, akými sú detská pornografia a terorizmus, ako aj boj proti botnetom využívaným napríklad na DDos útoky, či rozosielanie spamu.

Čitať viac >
 

Ministerstvo financií SR predložilo 7.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci (tzv. zákon o e-Governmente).

Čitať viac >
 

Konferencie OSSConf sú len raz v roku. Myslíme si, že okrem nich by sme sa mohli stretávať aj na neformálnejších podujatiach - a to sú tie OSS víkendy. Viac sa dozviete na ossconf.soit.sk.

Čitať viac >
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) predložil 23. októbra 2012 na medzirezortné pripomienkové konanie novelu Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z.z. (ďalej len „zákon“), ku ktorej bola iniciovaná hromadná pripomienka. My, zástupcovia verejnosti pre hromadnú pripomienku, teraz prinášame kompletnú informáciu o celom priebehu a výsledkoch, ktoré súvisia s touto aktivitou.

Čitať viac >
 

Zhromaždenie členov SOIT sa uskutoční 10. februára 2013 od 15h na ŽU v Žiline.

Čitať viac >
 

Samospráva mesta Mníchov ušetrila používaním vlastnej linuxovej platformy takmer 10 miliónov eur. Vyplynulo to zo štúdie doterajších výdavkov spojených s migráciou a používaním tejto platformy s dvoma technicky rovnocennými alternatívami: Windows s MS Office a Windows s OpenOffice.

Čitať viac >
 

MF SR odoslalo 29.11.2012 na rokovanie vlády materiál "Správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement".

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) na základe obsahu tohto materiálu a skutočnosti, že bolo obídené pripomienkové konanie, považuje tento stav za mrhanie verejnými prostriedkami a postup MF SR za výrazne nekvalifikovaný.

Čitať viac >
 

Podávame hromadnú pripomienku k novele zákona 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom. Touto cestou chceme podporiť efektívnejší a jednoduchší prístup k digitálnemu obsahu verejnej správy a docieliť to, aby sa čo najviac používali štátom garantované referenčné geografické dáta. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) predložil dňa 23. októbra 2012 cez Portál právnych predpisov do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z. z. Deklarovaným cieľom je "plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb pre verejnosť, pre orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy." Preto Vás žiadame o podporu tejto hromadnej pripomienky.

Čitať viac >
 
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31