Návrhy SOIT k Desatoru Ministerstva financií SR

Koncom r. 2010 Ministerstvo financií SR vyzvalo odbornú verejnosť na diskusiu o desiatich zásadách, ktorých cieľom by malo byť "účelné, transparentné a efektívne obstarávanie informačno-komunikačných technológií". V SOIT sme to zobrali vážne a na výzvu sme zareagovali. V návrhu MF nám najviac chýbalo to, že sa v ňom vôbec nespomínal otvorený softvér ako jedna z možnosti na zníženie nákladov. Z našich ďalších návrhov za najpodstatnejšie považujeme návrh, aby verejné súťaže boli vypisované na jednotlivé moduly – komponenty, a nie na kompletné uzavreté riešenia a návrh na otvorenie procesu formovania verejných politík v IT oblasti vo forme verejných konzultácií.

Návrhy Spoločnosti pre otvorené informačné technológie k výzve MFSR Desatoro zásad verejného obstarávania

Doplnené 9.3.2011: Ministerstvo financií zo zaslaných námetov viaceré vybralo a zverejnilo na svojej stránke informatizacia.sk

Doplnené 17.5.2011: V spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou sme podali závažnú pripomienku k Desatoru Ministerstva financií.

Znenie pripomienky v pdf formáte

Publikované 17.05.2011
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31