Deň otvoreného softvéru v škole

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) v r. 2014  zorganizovala s podporou Nadácie Orange sériu akcií pre učiteľov o používaní otvoreného softvéru na školách s názvom Deň otvoreného softvéru v škole. Uskutočnili sa po tri víkendové stretnutia v západnej, strednej a východnej časti Slovenska, dvojdňová akcia "Učiteľské dni" v Žiline, kurz programovania v jazyku Python a ďalšie. Súčasťou stretnutí boli prednášky, praktické ukážky, možnosť si softvér vyskúšať a vzájomne si odovzdávať skúsenosti. Jednotlivých akcií sa spolu zúčastnilo viac ako 150 učiteľov.

V rámci projektu vznikli tri rozsiahlejšie príručky:
  • Linux Mint pre používateľov Windows XP (odt, pdf): príručka určená pre začiatočníkov bez skúseností s prácou s Linuxom (63 strán, materiál je voľne šíriteľný pod Licenciou Creative Commons).
  • Grafický program Inkscape (odt, pdf): Príručka a pracovné listy pre grafický program Inkscape na použitie pri vyučovaní (88 strán, materiál je voľne šíriteľný pod Licenciou Creative Commons).
  • Šesť metodických listov na prácu s programom Scratch (pdf): Príručka a pracovné listy pre výučbu programovania v systémoch Scratch a Snap! (66 strán, materiál je voľne šíriteľný pod Licenciou Creative Commons).

Ďalšie materiály, ktoré boli v rámci projektu vytvorené, sa nachádzajú na stránke projektu.

Kontakt: Michal Kaukič (Stredné Slovensko), Martin Šechný (Východné Slovensko), Miloš Šrámek (Západné Slovensko)
Publikované 29.09.2014
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31