Hromadná pripomienka k novele zákona o geodézii a kartografii a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom

Podávame hromadnú pripomienku k novele zákona 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom. Touto cestou chceme podporiť efektívnejší a jednoduchší prístup k digitálnemu obsahu verejnej správy a docieliť to, aby sa čo najviac používali štátom garantované referenčné geografické dáta. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) predložil dňa 23. októbra 2012 cez Portál právnych predpisov do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z. z. Deklarovaným cieľom je "plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb pre verejnosť, pre orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy." Preto Vás žiadame o podporu tejto hromadnej pripomienky.

Publikované 12.11.2012
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31