Zhromaždenie členov - Žilina, 10. 2. 2013

Zhromaždenie členov SOIT sa uskutoční 10. februára 2013 od 15h na ŽU v Žiline.

Predbežný program:
Zhromaždenie členov
Správa o činnosti a hospodárení
Voľba výboru
Diskusia

Návrhy a komentáre, ako aj kandidatúru do výboru posielajte na vybor@soit.sk.

Tešíme sa na stretnutie

Za Výbor SOIT,
Marek Mahut
Publikované 03.01.2013
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31