Zhromaždenie členov - Žilina, 10. 2. 2013

Zhromaždenie členov SOIT sa uskutoční 10. februára 2013 od 15h na ŽU v Žiline.

Predbežný program:
Zhromaždenie členov
Správa o činnosti a hospodárení
Voľba výboru
Diskusia

Návrhy a komentáre, ako aj kandidatúru do výboru posielajte na vybor@soit.sk.

Tešíme sa na stretnutie

Za Výbor SOIT,
Marek Mahut
Publikované 03.01.2013
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30