Dve voľne dostupné

učebnice pod CC licenciou

b1.png b2.png
Autor: Martin Šechný (viac)
                  obalka-husovec.png
M. Husovec: Zodpovednosť na Internete

 
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31