Akcie SOIT v r. 2012

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

  • Pripomienkovanie novely Zákona o geodézii a kartografii (hromadná pripomienka, 1399 podporovateľov), účasť na rozporovom konaní
  • Organizovanie konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach
    (OSSConf2012)
  • Pripomienkovanie Správy o plnení multilecenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement (hromadná pripomienka, 1292 podporovateľov), účasť na rozporovom konaní

Podrobne:

Publikované 15.02.2013
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31