Akcie SOIT v r. 2012

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

  • Pripomienkovanie novely Zákona o geodézii a kartografii (hromadná pripomienka, 1399 podporovateľov), účasť na rozporovom konaní
  • Organizovanie konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach
    (OSSConf2012)
  • Pripomienkovanie Správy o plnení multilecenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement (hromadná pripomienka, 1292 podporovateľov), účasť na rozporovom konaní

Podrobne:

Publikované 15.02.2013
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31