Prihláška

Kto sa môže stať členom SOIT

SOIT združuje ľudí a organizácie so záujmom o používanie, tvorbu a propagáciu otvoreného a slobodného softvéru, otvorených štandardov a otvoreného obsahu. Členom SOIT sa môže stať každý jednotlivec alebo kolektív, ktorý súhlasí s cieľmi združenia. Členov prijíma výkonný výbor.

Členské

Členské je (minimálne) 5 EUR ročne pre individuálnych ako aj kolektívnych členov a treba ho uhradiť do troch mesiacov od prijatia za člena na účet, ktorého detaily oznámime. Členské sa zaratúva v tom roku, kedy bolo uhradené. Ak sa prihlásite v novembri alebo v decembri, členské sa zaratúva už aj za nový rok.

Prihláška

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracúvaním týchto svojich údajov nasledovným spôsobom:
  • zaradenie údajov do agendy členov SOIT a žiadateľov o členstvo,
  • spracúvanie nevyhnutné na vedenie evidencie o členoch a výber členských príspevkov.
Údaje o žiadateľoch o členstvo sú spracúvané do rozhodnutia o ich prijatí. Údaje o členoch SOIT sú spracúvané neobmedzene dlhú dobu, po ukončení členstva môžu byť na žiadosť dotknutej osoby zmazané.
Obsah agendy členov je prístupný všetkým členom SOIT. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, ani zverejnené.
Publikované 16.01.2010
Meno a adresa:


Kontaktné údaje:
Dodatočné údaje a overenieSúhlasím, aby moje meno bolo uvedené v zozname členov zverejnené na web stránke SOIT.


Captcha obrázok

 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31