Dve voľne dostupné

učebnice pod CC licenciou

b1.png b2.png
Autor: Martin Šechný (viac)
                  obalka-husovec.png
M. Husovec: Zodpovednosť na Internete

 

Podujatia

 
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30