Opensource víkend Bratislava, 9. - 10. apríl 2016

Cez víkend 9. a 10. apríla 2016 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutočnil tretí ročník prednáškového podujatia OpenSource víkend, ktoré bolo venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Odznelo 27 prednášok a workshopov: program Videozáznam je dostupný v kanáli SOIT na YouTube. Dostupný je aj záznam z panelovej diskusie Profesionálne použitie open source softvéru.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim a ďalším účastníkom a tešíme sa na ďalší ročník.
Špeciálne ďakujeme vedeniu FMFI UK za poskytnutie priestorov a How-Know.sk za spravenie, úpravu a zverejnenie videozáznamov.


 
Publikované 29.07.2016
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30