Udelenie Ceny SOIT a Liberixu za študentské práce za rok 2010

Na odbornej konferencii Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach bola 1. júla 2010 udelená Cena SOIT a Liberixu za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými informačnými technológiami (OIT) za rok 2010. Súťaže o Cenu sa zúčastnilo 18 prác študentov českých a slovenských univerzít, pričom každá bola posúdená dvoma posudzovateľmi. Práce boli hodnotené na základe piatich kritérií, ktoré boli zamerané na posúdenie jej odbornej úrovne, miery s akou práca s OIT súvisí, významu  a originality z hľadiska OIT a napokon miery, s akou práca propaguje myšlienku otvorenosti. S potešením konštatujeme vysokú úroveň prác, čoho dôkazom je, že 12 prác získalo 10 a viac z maximálneho počtu15 bodov.

Ocenené boli nasledujúce práce:
1. miesto
Lukáš Ďurfina: Native support for deb packages in Spacewalk
Vedúci: Radek Kočí
Diplomová práca
Škola: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

2. miesto
Petr Šigut: Miniaplikace v desktopových prostředích KDE a GNOME
Školiteľ: Marek Grác
Škola:Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno
Bakalárska praca

3. miesto
Miroslav Kvaššay: Problém N telies - metódy a opensource softvér
Školiteľ: Michal Kaukič
bakalárska práca
Škola: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina

Laureátom boli okrem diplomov odovzdané aj vecné ceny, ktorými prispeli kníhkupectvo U Marečka a spoločnosť Liberix. Cenami boli obľúbené tričká a knihy o linuxových distribúciách Mandriva a Ubuntu. Laureáti boli na odovzdávanie ceny pozvaní vďaka sponzorskému príspevku spoločností Red Hat a HP.

Organizátori Ceny ďakujú za pomoc sponzorom a recenzentom, ale najmä účastníkom za zaslanie svojich prác a školiteľom za propagáciu myšlienky otvorenosti zadávaním tém zameraných na OIT.

Víťazné a ostatné práce sú dostupné na adrese http://sospreskoly.org/studentske_prace.

Ak ste tento ročník Ceny premeškali, s potešením vám oznamujeme, že možno zasielať práce do nasledujúceho ročníka Ceny.

Publikované 06.07.2010
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31