Nová štúdia dokumentuje vzrastajúcu úlohu súkromných spoločností pri vykonávaní dozoru nad online komunikáciou

Brusel - Poskytovatelia internetového pripojenia (ISP) po celom svete nadobúdajú čoraz dôležitejšiu rolu v snahe domovských štátov o boj proti rozširovaniu nelegálneho online obsahu. Správa, ktorú dnes zverejnila organizácia European Digital Rights naznačuje pravdepodobnosť nárastu tohto trendu a posun do nového prostredia "mimosúdych sankcií" voči spotrebiteľom. 
     
Správa podrobne opisuje značné úsilie vynaložené na poverenie sprostredkovateľov komunikácie výkonom kontroly, hodnotí dopad "dobrovoľnej samoregulácie" na online obsah a upozorňuje na jej dôsledky pre otvorenosť internetu a inovácie. 
     
Mali by sa poskytovatelia a sprostredkovatelia internetových služieb stať "privatizovanými trestnými systémami"? Firmy "sa dostávajú pod silný tlak v súvislosti s jednotlivými incidentami priťahujúcimi pozornosť politikov a/alebo médií". Opatrenia proti Wikileaks zavedené nedávno spočnosťami Visa, Mastercard, PayPal a Everydns sú jedným z takýchto prípadov.
      
Správa dokumentuje zoznam medzinárodných návrhov, ktoré majú odvetvie primäť k angažovaniu sa v aktívnom strážnom systéme zameranom na kontroly a sankciovania. Tieto návrhy zahŕňajú:

   § série prebiehajúcich "verejno-súkromných dialógov" organizovaných Európskou komisou, povzbudzujúcich poskytovateľov internetového pripojenia k tomu, aby sa podieľali na mimosúdnych rozhodnutiach o nelegálnosti. 
    
   § diskusie odštartované Radou Európy v roku 2010, ktorých "cieľom vyzerá byť zvýšenie počtu zákonných záväzkov pre poskytovateľov" napriek tomu, že by to bolo "tak proti duchu, ako aj proti litere Deklarácie slobody komunikácie v Internete z roku 2003".
    
   § Obchodnú dohodu proti falšovaniu (ACTA), ktorej návrh obsahuje ustanovenia, ktoré by podporili alebo donútili ISP "robiť dozorcu vo svojich sieťach a vykonávať mimosúdne sankcie tam, kde to budú považovať za adekvátne."
     
Podporovanie opatrení nad rámec zákona, ktoré slúžia na obmedzovanie prístupu k informáciám, proaktívny dozor Internetu a vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní z procesu dokazovania porušení zákona sú faktory, ktoré prispievajú k oslabovaniu právneho štátu a demokracie. 
     
"Tento proces postupne potláča otvorenosť, ktorá tvorí jadro internetu. Táto otvorenosť posilnila demokraciu, otriasla diktatúrami a podporila ekonomiku po celom svete. Táto otvorenosť je to, čo výkonom dozoru nad Internetom súkromnými firmami stratíme - čo tým získame?"

     
Plná verzia štúdie je dostupná na webovej stránke EDRi http://www.edri.org/files/EDRI_selfreg_final_20110124.pdf

Kontakt pre médiá: Joe McNamee – 32 2 513 65 46 (kancelária) or +32 497046114 (mobil) / brussels@edri.org

O European Digital Rights (EDRi)

European Digital Rights je európska nezisková, neštátna tzv. "digital rights" (právo na používanie technológií) organizácia zložená z 29tich členských neštátnych organizácií, s pobočkami v 18tich krajinách Európy. Cieľom činnosti EDRi je podporovať, chrániť a udržiavať základné ľudské práva a slobody v digitálnom prostredí.
www.edri.org.

European Digital Rights | Rue Montoyer 39/3, B-1000 Brussels, BELGIUM
E-mail: brussels@edri.org | Phone:  32 2 550 41 12 | Fax: 32 2 513 88

Publikované 26.01.2011