Európsky parlament hlasuje proti zbytočnému blokovaniu webu

Všetky krajiny Európskej únie sa budú podieľať na odstraňovaní zdrojov detskej pornografie na Internete. Rozhodol tak Výbor pre občianske slobody Európskeho parlamentu v hlasovaní zo dňa 14.2.2011 v dodatku k novému európskemu zákonu o predchádzaní zneužívania, ochrane obetí a sprísnení trestov vo veci zneužívania detí.

Prevažná väčšina Výboru pre občianske slobody Európskeho parlamentu hlasovala tento pondelok proti návrhu Európskej komisie o povinnom blokovaní webstránok obsahujúcich detskú pornografiu. Poslanci vzali do úvahy, že v krajinách ako Dánsko, Švédsko či Taliansko, blokovanie ohrozilo slobodu slova, keďže bolo aplikované napríklad aj na stránky občianskych aktivistov. Právo blokovať prístup k určitému obsahu ostáva naďalej zachované, avšak bolo posunuté na pozíciu posledného možného riešenia. Je tak stále možné k nemu pristúpiť ak nie je možné škodlivý obsah odstrániť, napríklad ak sa zdroj nachádza mimo EÚ, alebo ak sa dá predpokladať prílišná zdĺhavosť procesu odstraňovania.

Zatiaľ čo je tento výsledok lepšou správou pre zástancov slobodného Internetu ako bol pôvodný návrh Európskej komisie, niektorí aktivisti za práva detí sú menej spokojní. Children's Charities Coalition on Internet Safety obvinila členov Európskeho parlamentu z toho, že sa viac zaoberajú právami kriminálnikov, ako právami zneužívaných detí. Avšak okrem toho, že nová smernica umožňuje posudzovanie zneužívania detí ako ťažký zločin a sprísňuje tresty, pomáha tiež polícií podnikať v boji proti nemu efektívnejšie kroky.

Podľa Joa McNamee z European Digital Rights má na tomto výsledku okrem iných zásluhy práve kampaň EDRI  podporovaná organizáciami ako German Association of Child Abuse Victims against Web Blocking a European ISP Association. Spoločnosť pre otvorené informačné technológie sa po vzore EDRI tiež zapojila do oslovovania europoslancov a to rozposlaním listov, v ktorých zdôraznila závažné riziká spojené s riešením navrhnutým Európskou komisiou. Celkovo sme oslovili tridsaťpäť slovenských a českých poslancov Európskeho parlamentu.

Európsky parlament zanedlho začne rokovania s Európskou radou a plánuje sa dohodnúť na konečnom znení smernice do júna tohto roku. Po dosiahnutí zhody bude smernica, či jej pozmenená verzia, prijatá ako európsky zákon.

Naša výzva europoslancom.


Zdroje:

Publikované 17.02.2011