Nové a udržateľné kreatívne modely

Preklad tlačovej správy http://fcforum.net/press-release

Nové a udržateľné kreatívne modely načrtnuté počas 4 mesiacov Free/Libre Culture fórom.

FCForum spája každý rok kľúčové organizácie a aktívnych ľudí v oblasti free/libre kultúry. Snaží sa tým reagovať na potrebu existencie medzinárodnej arény, ktorá by spájala a koordinovala globálnu sieť akcií, ako aj na potrebu brániť a rozširovať priestor, v ktorom by sa mohli ľudská kreativita a poznanie slobodne a udržateľne rozvíjať. Pre nás, ako občiansku spoločnosť, je povinnosťou brániť sa praktikám, ktoré drancujú toto spoločné dedičstvo a blokujú jeho budúci vývin.

Deklarácia a “How-to” príručka nových modelov udržateľnosti v digitálnej dobe ktoré vydávame obhajujú naše presvedčenie, že:

Autorské práva tak, ako ich poznáme, sú kontraproduktívne a reštrukturalizácia existujúcich modelov je nevyhnutná a naliehavá. Pokusy niektorých jednotlivcov a korporácií profitovať na vytváraní monopolov, často v sprievode aktívnej spoluúčasti vlády, by mali byť pozastavené. Zdeľanie a výmena nápadov sú pre kulúru životne dôležité a je treba vyvíjať podnety k maximalizovaniu iniciatívy štátu a organizácií, ktoré túto dynamiku chápu a podporujú. Je dôležité a potrebné, aby boli ľudia odmeňovaní za sociálne hodnotnú kreatívnu prácu.
Tento dokument nahliada na niekoľko z mnohých možných alternatívnych modelov. Pokusy založené na týchto ideách by mali byť propagované a podporované.

Vyzývame občanov, zákonodarcov a inštitúcie, aby vzali tieto praktické návrhy do úvahy a nahliadali na ich vydanie ako na príležitosť k spoločnej diskusií o budúcnosti.

Budeme pokračovať v zbieraní podpisov a príspevkov a za ich pomoci, vzhľadom na výskyt nových potrieb a riešení, budeme vyvíjať nové verzie.

Preklad tlačovej správy http://fcforum.net/press-release
Publikované 28.02.2011