Prístup k internetu je ľudským právom

Na základe správy vypracovanej špeciálnym spravodajom OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu názoru a vyjadrovania, Franka La Rue, sa 10. júna  41 krajín postavilo za uznanie práva na slobodný prístup k internetu.

Tento vývoj je reakciou jednak na nedávne vládou nariadené znemožnenie prístupu na internet v niektorých afrických štátoch, ako aj na kontrolu a blokovanie informácií na internete pod pláštikom ochrany občanov, ktorá však vo väčšine prípadov sleduje politické ciele, ako aj na zákon prijatý napríklad francúzkou vládou, ktorý ukladá sprostredkovateľom internetového pripojenia povinnosť monitorovať dodržiavanie autorských práv svojimi zákazníkmi. Podľa francúzkej zásady trikrát a dosť môže byť občan porušujúci autorské zákony na internete od neho odpojený na dobu od dvoch mesiacov až jedného roka.

La Rue verí, že blokovaním internetového obsahu, či prístupu na internet štáty porušujú niekoľko medzinárodných dohôd o základných ľudských právach. "Internet sa stal nenahraditeľným nástrojom boja za ľudské práva, proti nerovnoprávnosti, urýchľujúci vývoj a napredovanie ľudstva, a preto by malo byť zabezpečenie prístupu na internet prioritou každého štátu. Každý štát by mal po konzultácií tak s jednotlivcami, ako aj s privátnym sektorom a relevantnými ministerstvami sprístupniť internet za rozumných podmienok a ceny každej populačnej vrstve."

Za výsledky a odporúčania tejto správy sa postavili s zaviazali sa ich dodržiavať Rakúsko, Bosna, Botswana, Brazília, Kanada, Čile, Kostarika, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Džibutsko, Guatemala, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Litva, Macedónsko, Maledivy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Montenegro, Maroko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Palestína, Peru, Poľsko, Senegal, Južná Afrika, Srbsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA a Uruguay.

Dúfame že sa Slovensko do tohoto zoznamu pridá čo najskôr.

Aktualizované (5. 7. 2011): Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky nám zdelilo "SR si uvedomuje aktuálnosť a dôležitosť tejto témy a v OSN, ako aj v ďalších medzinárodných organizáciách prezentuje svoju podporu uvedenej otázke."

Zdroje: osnews.com, ohchr.org, sweden.gov.se a dsl.sk.

Publikované 16.06.2011