Maďarská vláda sponzoruje vývoj ODF nástrojov

Maďarská vláda investovala 370 miliónov forintov (1,23 milión eur) do trojročného projektu, ktorého cieľom je vylepšiť aplikácie, ktoré používajú open document format (ODF). Finančné prostriedky sú rozdelené medzi katedru softvérovérového inžinierstva Segedínskej univerzity a firmu Multiracio. Multiracio je IT firma špecializujúca sa na open source a vyvíja EuroOffice - kancelársky balík postavený na LibreOffice a OpenOffice.

"Cieľom projektu je zabezpečiť určitú kvalitu ODF nástrojov a tým vytvoriť nové spôsoby spolupráce na dokumentoch používajúcich tento otvorený formát a tiež zlepšiť nástroje pre mobilné zariadenia, ktoré dokážu ODF vytvoriť a používať", vysvetľuje Kázmér Koleszár, jeden zo softvérových vývojárov v Multiracio.

"Segedínska univerzita zabezpečí skúšku kvality, a výskum a vývoj nástrojov spojených s použiteľnosťou. Multiracio vyvinie kancelársku aplikáciu a bude pracovať aj na jej viacerých doplnkoch."

Úlohou univerzity bude testovanie kvality kódu, či použiteľnosť používateľského rozhrania.

Tablety
Multiracio začne pracovať aj na verzií EuroOffice pre tablety. Príspevok tiež ODF špecialistom umožní sa zapojiť do medzinárodnej siete ODF vývoja, vrátane stretnutí organizovaných organizáciou pre štandardizáciu OASIS (Open Document Format for Office Applications), či ODF Plugfestov. Na jednom z nich Koleszár už odprezentoval pripravovanú verziu EuroOffice.

Celá maďarská verejná správa musí prejsť na open document štandardy do konca roka.

Zdroj: joinup.

Publikované 02.05.2012