Baskické úrady budú svoje aplikácie publikovať pod verejnou licenciou

Od júla tohto roku budú musieť byť v španielskom Baskicku takmer všetky softvérové aplikácie napísané pre, či samotnou verejnou správou, štandardne publikované ako open source. Aplikácie bude baskická verejná správa publikovať na baskických open government stránkach Irekia, ktoré sú samotné postavené na open source softvéri a ich obsah je licencovaný pod CC Attribution.

Okrem uľahčenia spolupráce občanov a úradov slúži Irekia aj ako databáza otvoreného softvéru pre verejnú správu a je prepojená s obdobnými systémami v Katalánsku, Extremadure a Galícií. TVidno, že tamojšie úrady si uvedomujú efektivitu používania a vylepšovania už existujúcich aplikácií oproti vyvíjaniu nových.

Výnimku budú tvoriť aplikácie, zverejnenie kódu ktorých by mohlo mať nepriaznivý dopad na národnú bezpečnosť, či hŕstka komerčne vyvíjaných aplikácií súkromnými firmami. V každom prípade však bude musieť verejná správa odôvodniť, prečo konkrétny softvér nemôže byť publikovaný pod verejnými licenciami.

Publikované 13.06.2012