Mníchov ušetril 10 miliónov eur používaním vlastnej linuxovej platformy

Samospráva mesta Mníchov ušetrila používaním vlastnej linuxovej platformy takmer 10 miliónov eur. Vyplynulo to zo štúdie doterajších výdavkov spojených s migráciou a používaním tejto platformy s dvoma technicky rovnocennými alternatívami: Windows s MS Office a Windows s OpenOffice.

Štúdia bola postavená na migrácií približne 11 000 počítačov v mestkej samospráve a 15 000 počítačov vybavených balíčkom OpenOffice. Technická rovnocennosť alternatív zahŕňa viacero faktorov ako napríklad najnovšiu verziu operačného systému, či technickú podporu. Podľa výpočtov by sa celková cena licencií pre Windows s MS Office vyšplhala na 11,6 milióna eur a cena Windows len ako operačného systému na 7,5 milióna eur. LiMux alternatíva vyšla samosprávu na približne 270 tisíc eur, nakoľko nevyžadoval zakúpenie licencie, ani kúpu novšieho hardvéru pre najnovšie verzie softvéru. Náklady nezávislé na softvéri, ako školenie a zamestnanci boli jednotné pre všetky tri alternatívy - 22 miliónov eur.

Táto štúdia bola odpoveďou starostu Mníchova na petíciu, ktorá požadovala transparentnosť vo verejnom obstarávaní a je voľne stiahnuteľná na webových stránkach mesta.

Zdroj: h-online.com

Publikované 22.12.2012