Report z Open Scraper Challenge 2011

Začiatkom mesiaca sa na troch miestach - v Bratislave (hackerspace Progressbar), Prahe (hackerspace brmlab) a Brne (Red Hat) konala Open Scraper Challenge 2011. Tento hackfest organizovaný Spoločnosťou pre Otvorené Informačné Technológie a KohoVolit.eu nadväzoval myšlienkou na marcový Big Clean, a jeho hlavným cieľom bolo získať čo najviac datasetov zo Slovenska a Česka pre neskoršie použitie. Tieto datasety boli použitím rôznych skriptov, tzv. scraperov, vytvorené zo stránok českých a slovenských ministerstiev, úradov či ústavov. Takéto organizácie síce zverejňujú na svojich stránkach údaje, ale tieto dáta často nie sú vôbec vhodné pre ďalšie spracovanie. Použitím portálu ScraperWiki sme boli schopní vytvoriť viac ako 30 datasetov, ktoré bude neskôr možné prezentovať použitím rôznych tabuľkových zostáv, grafov či vizualizácií. Napríklad cez Hack Day, ktorý organizuje Aliancia Fair-Play.

   
(Praha)                  (Brno)


Publikované 26.10.2011