Islandská verejná správa prechádza na open source

Verejná správa Islandu využíva čím ďalej tým viac voľného a otvoreného softvéru. Tamojšia vláda prednedávnom započala ročný migračný projekt pre všetky svoje inštitúcie. "Cieľom tohto projektu nie je, aby inštitúcie prešli na voľný a otvorený softvér v rámci jediného roka, ale aby si vybudovali pevné základy pre takéto migrácie do budúcnosti.", uvádza vedúci projektu Tryggvi Björgvinsson.

Ako príklady uvádza tri najväčšie islandské inštitúcie - všetky ministerstvá, mesto Reykjavik a národnú nemocnicu. "Tieto idú v migrácií dobrým príkladom.", hovorí Björgvinsson. Vysvetľuje, že projekt vybuduje spoločnú infraštruktúru pre budúce migrácie. Verejná správa zdokumentuje a zváži vyzrelosť voľných a otvorených alternatív vzhľadom na proprietárne softvérové riešenia. "Takto budeme posilňovať spoluprácu verejných inštitúcií s poskytovateľmi IT služieb a free a open source komunitou na Islande."

Jedným z prvých krokov projektu je séria piatich listov, ktoré boli odoslané riaditeľom verejných inštitúcií. Tieto obsahujú napríklad odporúčanie používať otvorené štandardy, poukazujúc pritom na príklady uľahčujúce prechod na voľný a otvorený softvér. Okrem toho bola vytvorená skupina odborníkov, ktorí budú za účelom zabránenia nedostatkom celú migráciu monitorovať. Projekt vytvára tiež niekoľko už prebiehajúcich "podprojektov" okolo používania voľného a open source softvéru, umožňujúcich verejným inštitúciám vzájomnú spoluprácu.

Avšak migrácia neprebieha úplne bez problémov. "Veľké verejné inštitúcie sú v niektorých systémoch zablokované.",  vysvetľuje Björgvinsson. "Štátna správa zostavila celkom pevne zviazanú sadu proprietárneho softvéru, ktorá sa bude pomerne ťažko rozväzovať."

Open source bez hraníc
"Ďaľším krokom je zabezpečiť, aby osnovy vo verejných školách umožňovali používanie voľného a open source softvéru. Verejné inštitúcie už štyri roky pomaly migrujú na voľný softvér. Tento školský rok 2011/2012 prešli dve stredné školy na výhradne voľný a open source softvér, čím zvýšili počet takýchto škôl na päť z 32."
Väčšina stredných škôl už používa Moodle, open source systém na riadenie výučby. Iné verejné organizácie, ako novo založená mediálna komisia (Modern Media Initiative - pozn. prekl.) prešla z Windows na Fedoru, či centrum pre islandské umenie vymenilo Windows za Ubuntu. "Ubuntu funguje lepšie [ako Windows] na staršom hardvéri, čím ušetrili peniaze a predĺžili počítačom životnosť." povedal Björgvinsson. "Projekt celonárodnej migrácie bude stavať na ich skúsenostiach a dúfame, že pôjde tak príkladom ďaľším inštitúciam."

Zdroj: opensource.com

Publikované 27.03.2012