Holandsko uzákonilo neutralitu internetu

Holandsko si 8 mája 2012 osvojilo legislatívu kĺúčovú na ochranu otvoreného a bezpečného internetu. Ako prvá z krajín Európy zaviedla tzv. net neutrality, teda neutralitu internetu. Naviac zaviedla aj prostriedky na ochranu používateľov proti odpojeniu, či odpočúvaniu poskytovateľmi internetového pripojenia, informuje Holandská skupina za digitálne práva, Bits of Freedom.

Zákon o neutralite internetu zakazuje poskytovateľom zasahovať do prenosu dát (trafficu) svojich používateľov. Jediným povoleným zásahom do prenosu dát je pri prípadnom preťažení siete a musí byť v súlade so záujmom samotnýchy používateľov.
Zákon obsahuje naviac opatrenia, ktoré internetovým poskytovateľom zakazujú používať invazívne metódy odpočúvania tzv. deep packet inspection (DPI). Tieto sú povolené len v obmedzenom množstve prípadov a výhradne s výslovným súhlasom používateľa. DPI si vyslúžilo v Holandsku pozornosť najmä v prípade poskytovateľa KPN, ktorý priznal jeho používanie za účelom zbierania dát o používateľoch určitých aplikácií.
Okrem toho obsahuje zákon ustanovenie, ktoré povoľuje odpojiť používateľa od internetu iba vo veľmi obmedzenom množstve prípadov. Prístup k internetu je veľmi dôležitou súčasťou fungovania v informačnej spoločnosti a poskytovatelia mohli doteraz na základe podmienok používania svojich služieb používateľa odpojiť od internetu z viacerých dôvodov. Nový zákon umožňuje odpojenie v prípade neplatičov a podvodníkov.

Bits of Freedom považuje túto udalosť za historický moment pre slobodný internet a vyzýva ďaľšie krajiny aby nasledovali Holandský príklad

Zdroj: bof.nl

Publikované 18.05.2012