Obstarávanie otvoreného softvéru po švédsky

Öppna programvaror 2010 (’Open Source Softvér 2010') vznikol rozdelením obstarávania informačných technológií do dvoch vetiev - obstarávanie open source technológií a obstarávanie akýchkoľvek technológií (Licensförsörjning 2010), zatiaľ čo v druhej je zahrnutý aj open source. Potreba tieto rámcové dohody rozdeliť vzišla z nedostatku konkurenciaschopnosti menších firiem voči veľkými dodávateľom väčšinou proprietárnych riešení. Obrat v Öppna programvaror 2010 za prvý rok jeho existencie bolo okolo 6 miliónov eur, zatiaľ čo v Licensförsörjnin 2010 to bolo 100 milónov.

Dodávatelia

Rámcovej dohody sa zúčastňuje päť dodávateľov zazmuvnených na dva roky. Títo potom v rámci konkrétnej zákazky zamestnávajú ľubovoľné množstvo zo 75 subdodávateľov. Veľkosť zazmluvnených  spoločností sa rôzni. Jedna z nich je tvorená len jedným človekom, zatiaľ čo iná zamestnáva 180 ľudí.

Produkt

Zo zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom vyplýva, že v prípade, že bolo pre realizáciu zákazky nutné napísať nový kód, musí byť kód aj s dokumentáciou zadarmo poskytnutý ďalej pod voľnou licenciou. Švédska štátna správa takto nepriamo prispieva k vývoju otvorených technológií.

"Podporovať technológie bez ohľadu na mieru ich otvorenosti a schopnosti podporovať trh so silnou konkurenciou je škodlivé tak pre konkurencie schopnosť, ako aj pre verejné a ekonomické blaho. Aj keď nie je softvér založený na otvorených štandardoch vždy k dispozícií, verejná správa by mala podporovať jeho vývoj a vyjadriť sa za uprednostňovanie otovreného softvéru aj pri komunikácií s predajcami.", povedal Daniel Melin, úradník pre verejné obstarávanie informačných technológií v švédskej štátnej agentúre poskytujúcej konzultantské a administratívne služby verejnému sektoru.

Jeho detailnejšiu prezentáciu [20 min] o Öppna programvaror 2010 si môžete pozrieť na YouTube:

Za hranicami

Švajčiarsko momentálne skúma možnosti ako zaviesť model podobný tomu švédskemu do vlastného verejného obstarávania.

V Španielsku sa problematike otvorených technológií venuje štátom založený ústav CENATIC, ktorý sa taktiež podieľa na zverejňovaní open source softvéru vytvoreného pre vejrejnú správu. (soit.sk, 06/2012) Model operujúci s vopred vybratými dodávateľmi však nie je vhodný pre španielsky zákon o verejnom obstarávaní.

S vopred vybratými dodávateľmi by malo problém aj Anglicko. Aj tu však vnímajú potrebu znížiť výdavky za informačné technológie vo verejnej správe, ktoré dosahujú až 21 miliárd libier ročne, čo je viac než rozpočet tamojšieho ministerstva dopravy.

Publikované 21.05.2013