Talianska verejná správa musí uprednostniť slobodný softvér

Na základe rozhodnutia talianskej vlády je slobodný a otvorený softvér (ďalej len slobodný softvér) povinne preferovanou voľbou pre orgány verejnej správy. V dokumente, ktorý bol zverejnený 8. 1. 2014, Talianska digitálna agentúra vydala pravidlá, podľa ktorých všetky vládne organizácie v krajine musia preferovať použitie slobodného a otvoreného softvéru pred nákupom licencií pre proprietárne programy.

Dokument s názvom „Pokyny pre porovnávacie hodnotenie (softvéru)“, stanovuje podrobný postup, ktorým sa verejnoprávne subjekty musia riadiť pri rozhodovaní, ktorý softvér používať. Tieto subjekty sú povinné vyhľadávať vhodný slobodný softvér, alebo voliť softvér vyvinutý vo verejnom sektore. Iba vtedy, ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné programy týchto typov, môžu zvážiť obstaranie iného typu softvéru.

„Neexistuje žiadne ospravedlnenie. Všetky orgány verejnej správy sa musia rozhodnúť pre slobodný softvér alebo pre znovupoužitie, kedykoľvek je to možné“, povedal Carlo Piana, generálny riaditeľ Nadácie pre slobodný softvér Európa (FSFE), ktorý pracoval v komisii, ktorá tieto pravidlá navrhla. „Odteraz sú slobodný softvér a znovupoužitie norma a proprietárny softvér výnimka. Ide o doposiaľ najvýznamnejšiu akciu tohoto typu v Európe. Som hrdý na to, že Taliansko je tentokrát na čele.

Je to skvelý príklad jednoduchého opatrenia, na základe ktorého všetky vlády môžu trvalo získať kontrolu nad svojou IT infraštruktúrou“, povedal Karsten Gerloff , prezident FSFE. „Slobodný softvér umož vládnym agentúram upevňovenie svojej technologickej suverenity a sťaží cudzím špiónom neoprávnené získavanie dát občanov a iných dôverných informácií. Odporúčame ďalším krajinám v Európe a na celom svete, aby sa prišli pozrieť a poučiť sa z Talianska“

Dokument bol autorizovaný Talianskou digitálnou agentúrou, ktorá pri jeho tvorbe po prvýkrát využila konzultačný proces, ktorý zahŕňal zástupcov z verejného sektora, komunitu okolo slobodného softvéru a tvorcov proprietárneho softvéru.

Dôležité je, že nové pravidlá sú vybavené mechanizmom, ktorý zabezpečí, aby boli dodržiavané. Verejné orgány a ako aj verejnosť môžu Taliansku digitálnu agentúru požiadať o skontrolovanie, či organizácie využívajú správny postup. Správne súdy pritom môžu zrušiť rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. V prípade nedbanlivosti môžu jednotliví verejní činitelia niesť osobnú zodpovednosť.

(Preklad článku zo stránky FSFE Europe zo 14.1.2014)

Publikované 18.01.2014