Akcie SOIT v r. 2016

 Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

Podrobne:

Október 2016:  Prednáškové podujatie opensource víkend, Košice

September 2016: Účasť členov SOIT na Libreoffice conference 2016, Brno (talk)

Apríl 2016: Prednáškové podujatie Opensource víkend v Bratislave na FMFI UK. 9. - 10. apríl 2016. 26 prednášok, 1 workshop, Videozáznam je dostupný v kanáli SOIT na YouTube. Panelová diskusia Profesionálne použitie open source softvéru.

Apríl 2016: Verejná konzultácia EK k autorskému právu.

Marec 2016: Pripomienkovanie návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019 k témam otvorené údaje, otvorené vzdelávanie, participácia verejnosti na tvorbe verejných politík.

Marec 2016: Výzva ku návrhu programového vyhlásenia Vlády SR k téme informatizácia.

Február 2016: Pripomienkovanie návrhu Legislatívnych pravidiel vlády, v súvislosti s pripomienkovaním zákona o tvorbe právnych predpisov.

Publikované 14.06.2017