Akcie SOIT v r. 2014

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

Podrobne:

 • November 2014: 16. - 17. novembra 2014 sa v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnil OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom.
 • November 2014: Dokončenie prekladu 400-stranovej príručky Začíname s programom LibreOffice 4.2 do slovenčiny (za pomoci viacerých nečlenov SOIT)
 • September - október 2014: Spolupráca na hromadnej pripomienke k novele Zákona o petičnom práve (2600+ podporovateľov) a súvisiacom rozporovom konaní
 • Júl 2014: Cez víkend 12. a 13. júla 2014 sa v Bratislave a Brne uskutočnila akcia Open Scraper Challenge (OSC), ktorú organizovala SOIT v spolupráci s iniciatívou OpenData.sk.
 • Júl 2014: Konferencia OSSConf 2014, Žilina
 • Júl 2014: Prvé certifikačné testovanie v rámci spolupráce s Linux Professional Institute
 • Máj 2014: Účasť v diskusii Nevyhnutné kroky k skutočnej integrácii v rámci konferencie Itapa 2014
 • Marec 2014: Vypracovanie hromadnej pripomienky k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom. 928 podporovateľov na changenet.sk.
 • Marec 2014: Prednáškové podujatie Opensource víkend v Bratislave na FMFI UK. 18 prednášok vybraných na základe ankety medzi účastníkmi z 22 návrhov. Záznam niektorých prednášok bol zverejnený v kanáli SOIT na Youtube. 
 • Marec - august 2014:  Realizácia projektu Deň otvoreného softvéru v škole od nadácie Orange. Zorganizovali sme 9 víkendových stretnutí, dvojdňovú akciu "Učiteľské dni" v Žiline, kurz programovania v jazyku Python a ďalšie. Súčasťou boli prednášky, praktické ukážky, možnosť si softvér vyskúšať a vzájomne si odovzdávať skúsenosti. Jednotlivých akcií sa spolu zúčastnilo viac ako 150 učiteľov.
 • Január - december 2014: členovia SOIT aktívne pracovali v Komisii pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy Ministerstva financíi SR a jej pracovných skupinách.
Publikované 14.01.2015