Kto sme

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) je združenie ľudí, ktorých spája idea propagácie používania otvorených technológií v rôznych oblastiach života spoločnosti. Mnohí z nás k vytváraniu povedomia v oblasti otvorených technológií prispievali dlhé roky, či už individuálne alebo v malej skupine. Postupne sme dospeli k záveru, že aktívnym spojením síl môžeme spraviť viac.

SOIT združuje nielen IT odborníkov, ale aj bežných používateľov alebo potenciálnych používateľov otvoreného softvéru a otvoreného obsahu. Sme otvorení každej spolupráci s jednotlivcami a organizáciami s rovnakými cieľmi.

Pracujeme dobrovoľne, keďže nemáme žiadneho zamestnanca.


Ďalšie údaje o SOIT

Členstvo v organizáciách

SOIT je kolektívnym členom Slovenskej informatickej spoločnosti a European Digital Rights (EDRi). SOIT je partnerom (Public Affiliate) Creative Commons Corporation.

Naše weby
Logo
Grafika loga SOIT bola prevzaná z hry The Free Culture Game, ktorá je zverejnená pod licenciou CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Generic.


Publikované 17.01.2010