Výkonný výbor

Hlavná kontaktná adresa na SOIT je 'vybor(x)soit.sk'.

Výkonný výbor zvolený na Zhromaždení členov občianskeho združenia SOIT 11.7.2020 v Bratislave:

  • Peter Hanečák

    Kontakt: peter.hanecak(x)soit.sk, predseda(x)soit.sk
  • Stanislav Daňko

    Kontakt: stanislav.danko(x)soit.sk
  • Erika Kusyová

    Kontakt: erika.kusyova(x)soit.sk
  • Tomáš Majer

    Kontakt: tomas.majer(x)soit.sk
  • Martin Šechný

    Kontakt: martin.sechny(x)soit.sk
Publikované 05.04.2022