Opensource víkend, Košice, 10. - 11. október 2015

Cez víkend 10. - 11. októbra 2015 sa v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutoční OpenSource víkend - popularizačné prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akcia je otvorená pre všetkých záujemcov bez potreby registrácie.

Radi privítame vývojárov, študentov, doktorandov, učiteľov aj ďalších priaznivcov otvorenosti a normálneho fungovania spoločnosti v oblasti informačných technológií. Neváhajte prihlásiť svoj príspevok, je to neformálne stretnutie, kde sa netreba báť.

Budeme radi, ak toto podujatie spropagujete vo svojom okolí.

Praktické informácie:

Priebežne dopĺňané informácie a program: http://ossden.soit.sk

Miesto konania akcie: UPJŠ Košice, Jesenná 5

Ubytovanie: 

Parkovanie: Priamo na Jesennej ul. V nedeľu a počas sviatkov je parkovanie zadarmo, ako sa možno dočítať na stránke pre návštevníkov Košíc.


Publikované 11.09.2015