Voľby 2012 - odpovede strán

Na náš list kandidujúcim stranám s otázkami o otvorenom softvéri a iných aspektoch otvorenosti zareagovali strany ĽS-HZDS,  MOST-HÍD, PaS a SaS.

Listy boli zaslané 9. februára 2012 poštou 20 stranám (z toho 9 doporučene - stranám s preferenciami nad 2%). Jedna z doporučených zásielok nebola prevzatá - OĽNO. V liste boli uvedené štyri otvorené otázky (ako odpoveď sme očakávali text) a návrhy desiatich opatrení, kde sme adresátov požiadali len o vyjadrenie postoja (A - navrhneme, B - podporíme, C - odmietame).

Počet odpovedí 4 nie je vysoký, je však vyšší ako v prípade minulých volieb, keď sme dostali len jednu odpoveď. Tento pokrok berieme ako prejav postupného prenikania nastolených otázok do všeobecného povedomia a uvedomovanie si ich dôležitosti. Môžme si klásť otázku, prečo väčšina strán nezareagovala - či je to dôsledok toho, že strany sú zaneprázdnené volebnou kampaňou,  alebo či mlčanie treba brať ako negatívnu odpoveď na všetky otázky.

Poďme k jednotlivým odpovediam. Uvedené sú v poradí, v ktorom prišli.

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Aj keď ĽS-HZDS odpoveď poslala, možno ju skôr považovať za „neodpoveď“. Zareagovali totiž len na otázku ohľadom ACTA, pričom je jej odmietnutie jednoznačné.

Most/Híd

Na štyri otvorené otázky nám zo strany Most/Híd poslali odpovede, ktoré môžu priaznivca otvorenosti len potešiť. Z textu vyberáme:

K otázke 2: Naša strana  má (...) značne opatrný prístup k softvérovým patentom. Naopak, je potrebné podporiť každý rozumný návrh, ktorý  pomôže zastaviť alebo aspoň obmedziť udeľovanie vyslovene špekulatívnych softvérových patentov. 

K otázke 3: ACTA samotná navrhuje kontroverzné opatrenia, netýka len digitálneho obsahu, ale jej dopad je ďaleko širší.. Tak významnú dohodu nie je možné prijať len tak mimochodom a bez širokej verejnej diskusie.

K otázke 4: Z otvorených softvérov, ktorí využívajú naši pracovníci možno spomenúť napr. Firefox, Chromium, VLC, 7-Zip, LibreOffice a OpenOffice.org. 

K navrhovaným opatreniam Most-Híd zaujal tak trochu alibistický postoj – podľa ich odpovedí by všetko podporili, ale sami  iniciatívne návrhy úprav predpisov neplánujú predložiť. Vzhľadom na ostatné odpovede, ktoré boli formulované  jasne a jednoznačne, je tento postoj prekvapením.

Právo a spravodlivosť
Strana Právo a spravodlivosť (PaS) poslala odpovede, ktoré tiež každého priaznivca otvoreného SW a  otvorenosti všeobecne potešia. Pri otázkach boli stručnejší, čo odôvodnili faktom, že sú nová stana a s niektorými vecami sa ešte nestihli zoznámiť. Ich postoj k ACTA: Táto dohoda je podľa nás zlá a musí sa prepracovať

K Opatreniam sa PaS vyjadrila pozitívne: 1B/A, 2B, 3B, 4A/B, 5A, 6A/B, 7A, 8A, 9A, 10B

Sloboda a solidarita

Ak vás odpovede Mostu a PaS potešili, čo má priaznivec otvorenosti povedať o odpovediach SaS? Odpovedali, ako keby SaS bola členom SOIT! (aby nedošlo k omylu: pokiaľ vieme, tak žiaden SaS-kár členom SOIT nie je).

Stručne k odpovediam SaS: áno otvorenému softvéru a iniciatíve Open Government, nie softvérovým patentom a ACTA. V dotazníku samé A-čka, čiže plánujú sami takéto úpravy pravidiel navrhnúť.


Doslovný text odpovedí je uvedený v prílohe.
Publikované 07.03.2012