Podporte nás

Pre efektívnejšie presadzovanie a šírenie osvety v oblasti opensource sú pre nás dary od individuálnych darcov veľmi dôležité. Veríme, že aj vďaka vami prejavenej dôvere budeme naďalej zvyšovať efektivitu našej činnosti.

Bankový účet:

IBAN: SK8783300000002900564695
SWIFT (BIC): FIOZSKBA
Číslo: 2900564695/8330


Prehľad finančných príspevkov bude zverejnený vo výročnej správe. Pre otázky ohľadom inej formy príspevku prosím kontaktujte vybor(x)soit.sk. 
Publikované 03.04.2011