Hromadná pripomienka k návrhu zákona o Úrade civilného spravodajstva

Ministerstvo vnútra 26. 2. 2015  predložilo na pripomienkovanie návrh zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a o spravodajských službách).

SOIT navrhované znenie považuje za zlé. Preto sme sa pridali k vypracovaniu hromadnej pripomienky, ktorá podľa nás na rozdiel od návrhu posúva postavenie spravodajských služieb do pozície, ktorá je bežná v západných demokratických krajinách. 

Pripomienku možno podporiť v kampani na changenet.sk  do 19.marca 2015. Potrebujeme zozbierať minimálne 500 podpisov.

Okruhy navrhovaných zmien:

1. Zabráňme neprimeranej koncentrácii moci
2. Nedovoľme nekontrolovaný všeobecný zber dát občanov
3. Štandardizovanie fungovania Vojenského spravodajstva
4. Primeraná ochrana súkromia v digitálnom priestore
5. Zavedenie modernej a reálnej kontroly financovania
6. Skutočná parlamentná kontrola
7. Whistlebloweri si zaslúžia bezpečný spôsob podávania stažností a ochranu
8. Medzinárodné zmluvy sa musia dostať pod dohľad
9. Vytvorenie priestoru pre reálnu súdnu kontrolu
10. Potreba utajovania musí byť preskúmateľná
11. Robustnejšie postavenie občana voči službám

Úplný text pripomienky na changenet.sk: Tajná služba chce viac moci. 11 zmien, aby ju nezneužívala

Na stránke Ekofóra možno podpísať ďalšiu pripomienku k tomu istému návrhu.
Publikované 12.03.2015