Švajčiarsky parlament požaduje e-government produkty nezávislé na operačnom systéme

Elektronické služby švajčiarskej štátnej správy musia byť podľa rozhodnutia tamojšej národnej rady prístupné na rôznych počítačových platformách, a teda nesmú byť závislé na výhradne jednom dodávateľovi softvéru. Parlament o tom rozhodol na základe zlepšenia aplikácie "Agate", ktorú používajú tamojší farmári dobytka.

Návrh bol predložený poslankyňou Edith Graf-Litscher z parlamentnej skupiny pre digitálny rozvoj. Poslankyňu oslovil chovateľ koní po tom, ako zistil, že na svojom Linuxovom počítači nemôže Agate spustiť. Poslankyňa sa tiež vyjadrila kriticky k prílišnému opieraniu sa vládnych inštitúcií o proprietárne technológie a označila tento model za zastaralý a neudržateľný.

Zdroj: joinup

Publikované 04.06.2012