Opensource víkend Bratislava, 9. - 10. apríl 2016

Cez víkend 9. a 10. apríla 2016 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutočnil tretí ročník prednáškového podujatia OpenSource víkend, ktoré bolo venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Odznelo 27 prednášok a workshopov: program Videozáznam je dostupný v kanáli SOIT na YouTube. Dostupný je aj záznam z panelovej diskusie Profesionálne použitie open source softvéru.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim a ďalším účastníkom a tešíme sa na ďalší ročník.
Špeciálne ďakujeme vedeniu FMFI UK za poskytnutie priestorov a How-Know.sk za spravenie, úpravu a zverejnenie videozáznamov.


 
Publikované 29.07.2016