Opensource víkend, Košice, 16. - 17. november 2014

Cez predĺžený víkend 17. - 18. novembra 2014 (nedeľa, pondelok) sa v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akcia je otvorená pre všetkých záujemcov, bez potreby registrácie.

Na stretnutí sa podelíme o svoje skúsenosti, čím sa navzájom inšpirujeme pre ďaľšie polročné obdobie. Radi privítame vývojárov, študentov, doktorandov, učiteľov aj ďalších priaznivcov otvorenosti a normálneho fungovania spoločnosti v oblasti informačných technológií. Neváhajte prihlásiť svoj príspevok, je to neformálne stretnutie, kde sa netreba báť.

Budeme radi, ak toto podujatie spropagujete vo svojom okolí.

Praktické informácie:

Detaily a príspevky

Miesto konania akcie: UPJŠ Košice, Šrobárova 2, miestnosť M5 (RB0A5) (Google maps, freemap.sk)

Ubytovanie: Internát Medická 6, tel.: 055 234 1684, 055 234 1681, 055 643 1689, email: ubyt@upjs.sk. Viac informácií na webstránke ŠD a jedální.

Parkovanie: Priamo na ul. Dr. Kostlivého. V nedeľu a počas sviatkov je parkovanie zadarmo, ako sa možno dočítať na stránke pre návštevníkov Košíc.


Publikované 04.11.2014