Infožiadosti jednoducho, rýchlo a pre každého - chcemvediet.sk

V rámci ďalšieho ročníka súťaže ReŠtart Slovensko sa o podporu v nedávnej minulosti uchádzal aj projekt Chcemvediet.sk:

Prístup k verejným informáciám je kľúčový pre kvalitu spravovania štátu. Dobrá vláda nepotrebuje žiadne tajnosti. Naopak, chce aby občania sledovali, ako nakladá s verejnými prostriedkami, ako obsadzuje voľné pozície, kto dostáva štátne zákazky a na čo, pretože im chce priniesť kvalitné a efektívne služby a chce zamestnávať kvalifikovaných a šikovných ľudí, ktorí jej to pomôžu uskutočniť. Dobrá vláda chce, aby občania vedeli. Chcemvediet.sk je tu pre nich.

Téma infožiadostí úzko súvisí s témou otvorených údajov (Open Data): ak ten či onen údaj/dataset nie je proaktívne a vhodne zverejnený inštitúciou ako Open Data, tak si ho vie občan zaobstarať zrejme už iba cez infožiadosť. Proces podávania takýchto žiadostí je pre mnohých občanov zložitý a sami ho zvyčajne nezvládnu.

Ako môže v takých prípadoch pomôcť štátna inštitúcia alebo inštitúcia samosprávy? Nuž najlepšie by bolo nečakať na dopyty od občanov a zverejňovať prokatívne, pod otvorenou licenciou a s použitím otvorených formátov všetky údaje, ktoré inštitúcia má a môže zverejniť. T.j. najlepšie je skrátka zverejňovať otvorené údaje.

Čo ale v prípade, že sa to nedá? Hneď a teraz? Nuž, možno využiť infožiadosti. Služby projektu Chcemvediet.sk občanom prinesú:

  • jednoduchšie podávanie infožiadostí
  • asistenciu počas celého priebehu vybavovania žiadostí, od podania až po odpoveď, vrátane pomoci v prípade zamietnutia
  • lepší a prehľadnejší prístup k už poskytnutým informáciám pre všetkých

Okrem toho projekt poskytne aj ďalšie doplnkové služby, ako napr. vyhľadávanie a štatistiky.

V komunite OpenData.sk sme si na niečo podobné zriadili repozitár na GitHub:

https://github.com/OpenDataSk/data-requests/issues

Toto riešenie je však vhodné skôr len pre IT-čkárov. Projekt Chcemvediet.sk poskytne viac služieb, poskytne ich jednoduchšie a má teda potenciál pomôcť omnoho lepšie omnoho širšiemu okruhu občanov. Netrpezlivo teda očakávame jeho dokončenie (projekt je už z väčšej časti hotový) a oficiálne spustenie, ktoré je plánované na leto 2015.

Zrejme tam o.i. pridáme žiadosť o podrobnejšie údaje o kriminalite v SR, aby sme mohli plnohodnotne dokončiť aj projekt MapaZlocinu.sk .

Peter Hanečák, OpenData.sk
21.4.2015

Publikované 21.04.2015