Reštart práce v poradných orgánoch vlády (konkrétne UPVII)

SOIT sa v nedávnych rokoch aktívne podieľalo na práci Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy Ministerstva financií SR a jej pracovných skupinách. Zúčastnili sme sa desiatok stretnutí pracovných skupín Komisie a pri práci na návrhu znenia štandardov či ich testovaní sme strávili stovky hodín. Po posledných parlamentných voľbách prešla zodpovednosť za štandardy z Ministerstva financií na novovytvorený Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Opäť budeme pri tom, tentokrát už v spolupráci so slovensko.digital.

V rámci Komisie pre štandardizáciu IS VS pri ÚPVII sa pripravuje 9 pracovných skupín. Ak máte záujem o prácu v niektorej s nich, napíše prosím na predseda (na) soit.sk.

Z hľadiska zamerania SOIT je najzaujímavejšou Pracovná podskupina pre testovanie nasadenia Open source softvéru vo verejnej správe. Táto už existovala aj skôr, na Ministerstve financií však nemala fakticky žiadnu podporu a jej práca išla „do stratena“. Veríme, že situácia v novom úrade bude iná. Nádej dáva aj to, že podpora otvoreného softvéru sa stala súčasťou aktuálnych úloh Vlády SR. Tá na svojej schôdzi 1. marca 2017 schválila Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, kde smerom k otvorenému softvéru formulované viaceré úlohy:

Úloha č. 16: Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source).

Úloha č. 17: Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu.

Úloha č. 18: Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.

Úloha č. 19: V spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v štátnej správe.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie zahŕňa otvorenosť aj v iných oblastiach (otvorené vzdelávanie a veda, otvorené dáta, otvorené API, otvorené justícia, verejné politiky a ďalšie). Je to vcelku zaujímavé čítanie.


Publikované 06.03.2017