OSSConf2024

Od utorka 2. júla do štvrtka 4. júla 2024 sa uskutoční už 12. ročník konferencie OSSConf 2024 (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach), ktorú organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Československým sdružením uživatelů TeXu, Českou statistickou společností a Geokomunitou.

Cieľom konferencií OSSConf je predovšetkým neformálne stretnutie priaznivcov otvoreného softvéru a otvorených technológií vôbec. Chceme sa nielen vedecky ale aj priateľsky porozprávať, čo nové sme vo svete otvorených technológií objavili, vymenili si skúsenosti a prezradili, aké problémy sa nám podarilo vyriešiť. Vítané sú preto nielen recenzované príspevky ale aj nerecenzované vystúpenia, z ktorých uverejňujeme abstrakty.

Publikované 17.03.2024