V 4 paradigm shift in copyright - Workshop

Oblasť autorského práva je spojená s dôležitými kultúrnymi, sociálnymi a technologickými aspektmi, z ktorých všetky mali svoj podiel pri formulovaní zásad v tejto oblasti. Počas posledných 20 rokov držitelia autorských práv a patentov z rôznych odvetví priemyslu a umenia začali tieto pravidlá nanovo definovať. Zdá sa, že copyright (ktorý počas posledných storočí slúžil na ochranu záujmov tvorcov) sa stal prekážkou pri zdieľaní nových nápadov a poznatkov.

Cieľom tohto workshopu je lepšie porozumieť situácii autorského práva v krajinách strednej Európy. Najvýznamnejší európski aktivisti v otázke autorských práv budú počas podujatia informovať účastníkov o momentálnej situácii a pripravovaných aktivitách. Workshop 'V 4 paradigm shift in copyright' bude skvelou príležitosťou na diskusiu o súčasných problémoch doma i v zahraničí a o nových výzvach čo sa týka možností copyrightu s členami spoločenstiev zaoberajúcich sa duševným vlastníctvom.

Workshop prebehne 19 a 20 marca 2012 v Budapešti za organizácie nadácie Asimova, nadácie Panoptykon a Spoločnosti pre Otvorené Informačné Technológie.

Viac sa dozviete na stánke workshopu.


Publikované 14.02.2012