Cena SOIT a Liberixu za študentské práce 2013

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie a Liberix po štvrtýkrát vypisujú súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami (OIT) pre rok 2013. Cieľom súťaže je stimulovať záujem o používanie OIT na školách, pretože sú to práve školy, na ktorých je propagácia progresívnych technológií najúčinnejšia. Vypísaním Ceny chcú organizátori vysloviť uznanie pedagógom a študentom, ktorí sa touto formou venujú propagácii OIT.

Cieľovou skupinou sú slovenské a české univerzity so zameraním najmä na informačné technológie. Okrem diplomu budú laureáti Ceny, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, odmenení aj vecnou cenou.

Podmienky účasti

Na zapojenie do súťaže treba do 31. mája 2013 na adresu cena@soit.sk zaslať:
- text práce vo formáte pdf
- posudok vedúceho práce a oponenta
- vyplnený sprievodný formulár (nižšie)

Práce obhajované v r. 2013 možno posielať do 8. júna 2012. Pokiaľ oponentský posudok ešte nie je k dispozícii, postačuje posudok vedúceho práce.

Odovzdávanie Ceny

Cena bude odovzdaná v rámci programu konferencie OSSConf2013, ktorá bude zameraná na otvorený softvér a príbuzné oblasti, a ktorá sa uskutoční 2.-4. 7. 2013 v Žiline.

Publikované 17.05.2013