Daňový úrad Bratislava bude môcť cenzurovať váš internet

Podpíšte prosím hromadnú pripomienku na adrese http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=589565.


Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o hazardných hrách, ktorý dopĺňa aj zákon o elektronických komunikáciách paragrafom, ktorý prideľuje povinnosť poskytovateľom internetu blokovať internetové stránky podľa zoznamu, ktorý bude vytvárať Daňový úrad Bratislava. 

V rámci boja proti hazardným hrám na internete je podľa § 41, odseku 5 "podnik [...] povinný blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk." Daňový úrad Bratislava s politicky nominovaným vedením tým pádom nadobudne právomoc za občanov rozhodovať, ktoré informácie na internete sú pre nich a štátny rozpočet škodlivé, a ktoré nie. Zmena sa dá taktiež z technického hľadiska veľmi ľahko obísť, takže jej efektivita je nízka a predstavuje okrem iného zvýšené náklady pre poskytovateľa, a teda aj pre koncového užívateľa.

V praxi to tiež môže znamenať blokovanie celých "webových sídel". To znamená, že ak napríklad na Facebooku pribudne možnosť zahrať si ruletu o produkty vlastnej farmy, môže sa celá sociálna sieť dostať na zoznam zakázaných ponúk.

Návrh doplnenia zákona o elektronických komunikáciách je tak ďalším z pokusov o cenzúru internetu, pričom by išlo na Slovensku o precedens, ktorý by vytvoril predpoklady pre jeho  rozširovanie na rôzne ďalšie oblasti. Blokovanie internetových služieb by mohlo spustiť lavínu ďalších blokovaní obmedzujúcich základné práva na prístup k informáciam a slobodné vyjadrovanie.

Je prekvapujúce, že k takémuto návrhu prichádza po nedávno vydanom stanovisku 41 krajín sveta za uznanie práva na slobodný prístup k internetu, taktiež vzhľadom na nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu proti blokovaniu webových stránok a taktiež vzhľadom na existujúce štúdie o neúčinnosti blokovania a o zneužívaní blokovania napríklad aj na politické účely. Obdobná úprava zákona o hazardných hrách bola nedávno odmietnutá aj v Českej republike, pričom ako dôvod viacerí politici uvádzali práve technickú neúčinnosť blokovania a odmietanie cenzúry.

V odôvodnení potreby tejto novely sa dočítame aj to, že cenzúra je potrebná, lebo zahraniční prevádzkovatelia majú "jednoznačnú konkurenčnú výhodu" oproti slovenským. 
Zahraniční prevádzkovatelia aj napriek tomu, že ponúkajú svoje služby na slovenskom trhu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou dodržujú zákony danej  krajiny, kde oficiálne podnikajú. Nakoľko majú v uvedených krajinách  podstatne nižšie daňove zaťaženie ako v Slovenskej republike, je to  jeden z dôvodov prečo nepôsobia aj na slovenskom trhu.
Nevidíme  žiadny dôvod, prečo by uvedenú daňovú nerovnováhu a  nekonkurencieschopnosť daňového zaťaženia na Slovensku mali znášať všetci jeho občania vo forme obmedzovania ich základnych slobôd ako je slobodný prístup k informáciám a internetovým službám mimo Slovenskej  republiky.
Sme  presvedčení, že presadzovanie čisto ekonomických záujmov (potenciálne  straty na daniach) zo strany daňového úradu na úkor osobných slobôd  občanov Slovenskej republiky (ktorým bude kvôli tomu cenzurovaný prístup na internet), je zvlásť nebezpečné a protiústavné.

Zoznam zakázaných ponúk bude naviac Daňovým úradom dvakrát do mesiaca zverejňovaný, čo bude v konečnom dôsledku potenciálnu atraktivitu "nelegálnych" stránok pravdepodobne zvyšovať. V kombinácii s jednoduchým spôsobom obídenia filtra môže teda toto opatrenie mať presne opačný efekt, ako dodatok zamýšľa.

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie sa stavia proti tomuto návrhu, a preto sa rozhodla k nemu zorganizovať hromadnú pripomienku, ktorú je možné nájsť aj na Portáli právnych predpisov.

Ak sa vám nepáči myšlienka, že pracovník daňového úradu bude môcť rozhodnúť, ktoré internetové stránky môžete navštevovať, podpíšte prosím hromadnú pripomienku na adrese http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=589565.

Publikované 10.09.2011