Proti cenzúre

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o hazardných hrách, ktorý dopĺňa aj zákon o elektronických komunikáciách paragrafom, ktorý prideľuje povinnosť poskytovateľom internetu blokovať internetové stránky podľa zoznamu, ktorý bude vytvárať Daňový úrad Bratislava. 

Kedze ide o hrubé porušenie slobody internetu, zorganizovali sme hromadnu pripomienku.

Chronológia

Publikované 10.10.2011