Akcie SOIT v r. 2011

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

 • Na prerokovanie bol do Parlamentu SR podaný zákon podľa návrhu SOIT, ktorý by na Slovensku umožnil používanie verejných licencií
 • Konferencia OSSConf2011 v Žiline
 • Úspešná kampaň proti cenzúre Internetu na Slovensku
 • SOIT sa stala členom Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy MF SR

Podrobne:

 • Október  2011: SOIT v Bratislave zorganizovala Open Scraper Challenge 2011. Cieľom akcie bolo vytváranie dátových súborov na ďalšie použitie z údajov, zverejnených na stránkach slovenských ministerstiev a úradov.
 • September 2011: Štyria poslanci Národnej rady Slovenskej republiky si osvojili návrh Autorského zákona, vypracovaný Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie, ktorý by po prijatí  na Slovensku umožnil používanie verejných licencii ako sú Creative Commons alebo GNU GPL.
 • September2011: Zorganizovanie tlačovej konferencie k novele Zákona o hazardných hrách a k zavedeniu cenzúry internetu v SR.
 • September 2011: Spoluorganizovanie viacerých akcíí  a tlačovej konferencie pri príležitosti Dňa otvoreného softvéru
 • September 2011: Formou hromadnej pripomienky (2280 podporovateľov) SOIT namietala proti cenzurovaniu Internetu v SR. Úspešne, návrh novely bol stiahnutý.
 • Júl 2011: Zorganizovali sme súťaž o Cenu SOIT a Liberixu  za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami pre rok 2011
 • Júl 2011: SOIT v Žiline zorganizovala konferenciu o otvorenom softvéri OSSConf2011. Konferencia pozostávala z piatich častí, odznelo v nich 45 príspevkov
 • Jún 2011: SOIT zareagovala na neprofesionálne správanie sa SOZA a v médiách vyzvala Vládu SR na novelizáciu Autorského zákona.
 • Jún 2011: SOIT  vyzvala na podpis hromadnej pripomienky k návrhu Zákona o opakovanom použití informácií
 • Máj 2011: V spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou SOIT podala závažnú pripomienku k Desatoru Ministerstva financií.
 • Marec 2011: SOIT získala na základe rozhodnutia MF SR z februára 2011 možnosť zastupovať "Open source" komunitu v Komisii pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy MF SR.
Publikované 01.03.2013