Akcie SOIT v r. 2012

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

  • Pripomienkovanie novely Zákona o geodézii a kartografii (hromadná pripomienka, 1399 podporovateľov), účasť na rozporovom konaní
  • Organizovanie konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach
    (OSSConf2012)
  • Pripomienkovanie Správy o plnení multilecenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement (hromadná pripomienka, 1292 podporovateľov), účasť na rozporovom konaní

Podrobne:

Publikované 15.02.2013